De Draak Koffies

Koffie en Meer

de Stadshal onze nieuwe buur

Met klaroengeschal vanop het Belfort en het naastgelegen stadhuis is de Stadshal op het Emile Braunplein (rechtover onze winkel op het Goudenleeuwplein) feestelijk ingehuldigd op 1 september 2012.Het gebouw, dat deel uitmaakt van het KoBra-project, werd ontworpen door het Gentse architectenbureau Robbrecht & Daem - Marie-José Van Hee.

De stadshal is een grote, open constructie:
"De inspiratie voor de stadshal komt van overdekte markten, van de dubbelgevel van het stadhuis, van het middeleeuwse kerkschip en van de historische handelsroute die ooit van Brugge naar Keulen liep en over het Braunplein een spoor trok. Heel veel geschiedenis en denkwerk ligt aan de grondslag. Het is terzelfder tijd een middeleeuws en een hedendaags gebouw, ook al door de materiaalkeuze"
, zegt architect Paul Robbrecht.

De bouwwerken verliepen moeizaam. onder meer door bouwtechnische problemen. Stadsbewoners hadden kritiek op de constructie omdat die het zicht belemmert op het historische belfort. In de volksmond werd de constructie vaak smalend 'De Schaapsstal' genoemd.

Geplaatst door De Draak
Labels: Inspirerende Bonen  Fantastische Bonen  Koffienieuws