Koffies De Draak in transitie


Welke meerwaarde
– naast uw dagelijks kopje heerlijke koffie – voegt onze onderneming toe aan de wereld?


Het is een vraag die ons bij Koffies De Draak al jaren bezighoudt. Klimaatverandering, de ecologische crisis, de stijgende ongelijkheid: de wereld staat op een kantelpunt. Ook bij ons dient zich een nieuw hoofdstuk aan.

 

 

Als onderneming kunnen we ons sinds geruime tijd niet meer vinden in het klassiek-economische model. Exponentiële groei en winstmaximalisatie zijn nooit onze drijfveren geweest – menselijkheid primeerde altijd boven alles. Daarom hebben we besloten om een stap verder te gaan in ons streven naar sociale en ecologische duurzaamheid en baseren we ons volledige businessmodel op een andere parameter: welzijn.

Wat betekent dat, een onderneming vormgeven die volledig focust op menselijk en ecologisch welzijn in plaats van op economische groei? Welke tools zijn daarvoor nodig en hoe pakken we dit aan?

Na overweging van verschillende alternatieve economische systemen hebben we besloten om ons te laten leiden door het model van de Donuteconomie, ontwikkeld door econome Kate Raworth. Het concept is simpel. Er zijn twee basisvoorwaarden: een sociaal fundament – dat zijn de sociale voorwaarden waaraan voldaan moet worden zodat elke mens een waardig, gezond en veilig leven kan leiden – en een ecologisch plafond. Dit betekent de ruimte waarbinnen we moeten opereren zodat we de ecologische grenzen van de planeet niet verder overschrijden, maar integendeel, regenereren. De ruimte tussen het sociaal fundament en het ecologisch plafond: daarbinnen kunnen we werken.

In het kader van onze onderneming lijkt dit model ons momenteel het meest geschikt om verder mee aan de slag te gaan. Het betekent een grondige omvorming van het hele bedrijf, waarbij we de oorsprong van alle producten, het transport, de duurzaamheid van onze samenwerkingsverbanden, de verpakkingen, de raad van bestuur, de arbeidsvoorwaarden, enz. opnieuw gaan her-evalueren en op zoek gaan naar de beste alternatieven. Dit gaat hand in hand met een blijvende garantie op topkwaliteit aan democratische prijzen. Ons einddoel blijft dan ook duurzame, eerlijke en kwaliteitsvolle koffie toegankelijk maken voor allen.

We weten dat vele collega-kmo’s net als wij op zoek zijn naar praktische, concrete voorbeelden van bedrijven die het anders doen. Daarom hebben we besloten om ons transitieproces gedurende de komende maanden via blogposts te delen. Tot nu toe werd het Donutmodel voornamelijk op steden toegepast. Wij willen (mee) aantonen dat het ook op bedrijfsniveau kan. We sluiten ons daarom graag aan bij de groep pioniers die ons al zijn voorgegaan.

Door open te communiceren over onze transitie willen we onze ervaringen delen met anderen, zodat we hierover in gesprek kunnen gaan en van elkaar kunnen leren. Daarom zullen we niet alleen delen wat er goed gaat, maar ook de aspecten die moeilijk(er) verlopen aan het licht brengen. Geen addertjes onder het gras, geen lijken in de kast, gewoon eerlijke, open, transparante communicatie.

 

 

Vanaf nu kan je dus maandelijks een blogpost verwachten waarin we de verschillende stadia van ons proces documenteren en met jullie delen. We staan aan het begin van een lange, boeiende, meanderende weg, maar we hebben de wereld te winnen.

Vragen? Contacteer marie-monique@dedraak.be.

Blog archief