Duurzame, eerlijke en kwaliteitsvolle koffie


De missie van Koffies De Draak is duurzaam, eerlijk en gezond voedsel toegankelijk maken voor iedereen.


Koffie is hierbij niet alleen onze core business, maar zien we ook als vehikel voor een rechtvaardige ecologische transitie. We hebben de afgelopen jaren reeds hard gewerkt om deze filosofie om te zetten in de praktijk en onze basiswaarden door te trekken in alles wat we doen (lees hier meer). Met een concreet transitie-actieplan zetten we hier nu meer vaart achter, zodat je met een gerust hart kan blijven genieten van je (h)eerlijk kopje koffie.

 

 

In april hielden we bij De Draak onze eerste workshop over de donuteconomie. Deze workshop - die overigens online gratis beschikbaar is voor iedereen - werd ontwikkeld om bedrijven stap per stap te begeleiden in hun transformatieproces naar een duurzamer businessmodel dat sociaal en ecologisch welzijn aan elkaar koppelt, binnen de grenzen van de planeet.

De workshop onderzoekt op welke manieren het huidige ontwerp van een bedrijf de transitie naar een sociaal-ecologisch model blokkeert. Welke aspecten van je bedrijf houden je tegen om effectief te kiezen voor de meest duurzame optie? Vaak worden het financiële vraagstuk en de ‘haalbaarheid’ als argumenten aangehaald. Verandering wordt hierbij tegengehouden door de huidige cultuur. We kunnen onze problemen echter niet oplossen met dezelfde denkwijze die we hanteerden toen we ze creëerden. De oefening spoort dan ook actief aan om voorbij die beperkende factoren te gaan kijken. Zo verkennen we nieuwe, boeiende mogelijkheden.

In het tweede deel van de oefening gingen we op zoek naar oplossingen om die transformatie wél mogelijk te maken. Hoe zien we de economie van de toekomst en welke stappen moeten we ondernemen om hiertoe te komen? We ondervonden bijvoorbeeld dat de omvang van onze onderneming – een kmo met een tiental medewerkers – in ons voordeel speelt: het is eenvoudiger een koerswijziging door te voeren met een kmo dan met een multinational.

We verkenden ook op welke manier onze raad van bestuur nog meer kan ingezet worden als bewaker van onze sociale en ecologische waarden. Tevens hebben we de intentie om in de nabije toekomst een gemeenschap van gelijkgezinde ondernemers op te bouwen en zo aan kennisuitwisseling te doen.

Uit de resultaten groeide ons transitie-actieplan dat de komende tijd in verschillende stappen zal geïmplementeerd worden. Er staan dan ook heel wat projecten in de steigers: een duurzaamheidsworkshop voor de collega’s, verder onderzoek en in kaartbrenging van de oorsprong van al onze producten, er lopen gesprekken rond duurzamere productie, er staat een bezoek gepland naar onze Colombiaanse koffiepartners en -boeren, we werken aan een vernieuwde communicatiestrategie, enz. Op die manier geven we jou de garantie dat je kopje koffie tastbare, concrete, positieve impact heeft.

Het donutmodel zal blijven dienen als moreel kompas voor menselijk en ecologisch welzijn. Het kernidee blijft dan ook (h)eerlijke koffie aanbieden in een kader dat voorziet in het levensonderhoud van alle betrokkenen en zorg draagt voor de ecosystemen waar we allemaal afhankelijk van zijn. Met andere woorden: business in service of life in plaats van life in service of business.

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Volg ons op Instagram voor meer nieuws.

Heb je vragen? Neem contact op via koffies@dedraak.be.

 

 

Blog archief